TELECOM

Vereenvoudiging van bedrijfsstructuur: het is nog niet zo eenvoudig!

Expertisegebied

We kijken naar de waarde die we toevoegen en vliegen ieder project aan vanuit de werkwijze van de klant. Al onze projectmanagers en PMO’ers zijn bekend met Prince, Agile en IPMA.

Rol

Onze projectmanagers zijn echte ondernemers. Het veranderen van organisaties, processen en technologieën is hun drijfveer, zonder daarbij de impact op medewerkers uit het oog te verliezen. De projectmanagers zijn bekend met verschillende methodes zoals Scrum, Prince2, waterval, Lean of gewoon gezond boerenverstand. Tijdens het project borgen zij de tijd, de resources en de kwaliteit waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden, met duidelijke succes- en acceptatiecriteria. Zo maken zij jouw project tot een succes.

Van bedrijfsfusie naar juridische fusie: een reductie van 13 naar 5 BV's

Context van het project

Na een overname van een concurrent breidde één van onze partners haar juridische structuur uit naar 13 BV’s, waardoor  een onnodige en kostbare organisatiestructuur ontstond. Naast een complexe juridische structuur bracht de overname ook een spectrum overname (via tenaamstelling) met zich mee. Er moest daarom rekening worden gehouden met allerlei aspecten op het gebied van eigendomsrechten.

Klantvraag

Iedere BV werkt op een eigen wijze, heeft eigen afspraken met stakeholders, medewerkers, klanten en leveranciers. Op juridisch gebied dienen wijzigingen plaats te vinden in contracten, facturen, partnerschappen, belasting en licenties. Aan één van onze projectmanagers de taak om deze bedrijfsstructuur te simplificeren en de kansen die hieruit voortkomen te benutten. De klantvraag van deze organisatieverandering was de volgende: Hoe kunnen we met zo min mogelijk gevolgen voor klanten, leveranciers, medewerkers en partners een versimpelde organisatiestructuur realiseren?

Resultaten

Er is een gesimplificeerde juridische structuur bestaande uit 5 BV’s gerealiseerd. Concrete resultaten zijn als volgt:

 • Gewijzigde dienstverlening met commercieel tegenaanbod.
 • Nieuwe financiële structuur met geupdate klantcontracten.
 • HR fusie met boardingproces voor medewerkers die naar een andere afdeling gaan.
 • Operationele fusie waarbij medewerkers, klanten, partners en leveranciers zijn geïnformeerd.
 • Technische fusie met behoudt van medewerkers toegang tot alle applicaties waarin wordt gewerkt.

Onze aanpak

Eén van onze Bliss projectmanagers heeft in een tijdsduur van één jaar dit project gerealiseerd met als hoofddoel om geen BVs te scrappen, maar samen te voegen. Zij heeft door middel van PRINCE2 ervoor gezorgd dat stakeholders, klanten, medewerkers en partners op continue basis proactief bij de besluitvorming werden betrokken om alle gevolgen op operationeel, financieël, technisch, en HR-gebied op elkaar af te stemmen.

 De aanpak moest voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Statuten zijn foutloos, rechtsgeldig en ondertekend. 
 • Minimale operationele gevolgen:
  • Klanten zijn geïnformeerd van BV- en contractwijzigingen. Zij krijgen de gelegenheid te accepteren, of hun contract te beëindigen. 
  • Leveranciers zijn op de hoogte gesteld, nieuwe samenwerkingscontracten worden getekend.
  • Medewerkers ondertekenen nieuwe contracten en op HR-vlak worden de BV- en contractwijzigingen correct doorgevoerd. 
  • BV- en naamswijziging moet op alle facturen, betalingen en contracten worden doorgevoerd.
  • Operationeel moeten medewerkers die overgaan van BV, systeem-technisch zo min mogelijk gevolgen ondervinden.
 • Tenaamstelling van eigendom en proporties wordt geaccepteerd.